Paketi

STANDARD PAKET
PLUS PAKET
EXTRA PAKET

Standard

Paket usluga
 • Zastupanje, predstavljanje i izvršavanje odluka stambene zajednice
 • Podnošenje prijave za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica i isticanje rešenja o registraciji stambene zajednice na vidnom mesto u stambenoj zgradi
 • Izrada i predlog skupštini stambene zajednice programa održavanja i staranje o njegovoj realizaciji
 • Sprovođenje Ankete o prioritetnim potrebama tekućeg i investicionog održavanja članova stambene zajednice
 • Organizacija izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontrola da li se ovi radovi izvode
 • Primanje prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelji od 00-24 časa. Na osnovu primljene prijave obaveštavanje nadležnih organa o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od strane nadležnog organa
 • Evidentiranje svake primljene prijave sa podacima o problemu i vremenu prijema
 • Obezbeđivanje izvršenja radova na hitnim intervencijama
 • Redovni obilazka zgrada, jednom nedeljno a u zavisnosti od veličine zgrade i dogovora i češće
 • Priprema i staranje o poštovanju kućnog reda stambene zajednice
 • Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje
 • Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu
 • Podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. Zakona o Stanovanju i održavanju
 • Na osnovu odluke skupštine stambene zajednice raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa
 • U cenu je uključeno vođenje poslovnih knjiga za stamabenu zajednicu i podnošenje završnih računa u skladu sa zakonom od strane licenciranog knjigovođe
 • Konsultacije sa pravnim ekspertom u vezi sa primenom zakona
 • Na osnovu primljene prijave obaveštavanje nadležnih organ o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od strane nadležnog organa
 • Podnošenje skupštini stambene zajednice izveštaja o radu koji sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti najmanje dva puta godišnje
 • Predlaganje skupštini stambene zajednice visine naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta
 • Odgovoranje stambenoj zajednici kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela za štetu koju trpe zbog eventualnog propusta u radu našeg profesionalnog upravnika zbog čega su svi naši upravnici osigurani od profesionalne odgovornosti
Broj stanova u zgradi Cena po stanu
do 15 350 rsd
od 16 do 20 300 rsd
preko 21 250 rsd

Plus

Pored svih usluga iz standardnog paketa u paketu plus su uključene sledeće usluge
 • Preduzimanje mera iz oblasti energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrosnje elektricne energije, toplotne energje i vode radi smanjenja zajednickih troskova zgrade za ove namene za najmanje 10% u odnosu na zatecene kod preuzimanja zgrade
 • Prikupljanje i prodaja, za račun stambene zajednice, sekundarnih sirovina vlasnika posebnih delova u zgradi
 • Pomoć stanarima u angažovanju majstora za kućne popravke koji daju garanciju
 • Konsultacije sa pravnim ekspertom u vezi sa primenom zakona i drugim pravnim dilemama korisnika
 • Izrada projekata i konkurisanje kod institucija koje dodeljuju subvencionisana sredstva u oblasti stanovanja
Broj stanova u zgradi Cena
do 15 525 rsd
od 16 do 20 450 rsd
preko 21 375 rsd

Extra

Napravite paket u skladu sa vašim potrebama. Pored usluga u standard i plus paketu možemo vam napraviti ponudu za dodatne usluge na zahtev stanara. Cena u ukviru ovog pakate se formira u skladu sa svakim zahtevom posebno
 • Sprovođenje postupka konverzije zemljišta i uknjiženja zajedničkih i posebnih delova zgrade
 • Organizacija portirske službe
 • Organizacija video nadzor stambene zajednice
 • Formiranje parkinga na parkiralištu koji pripada zgradi
 • Organizacija bebisiter usluga
 • Organizovanje garažne prodaje polovnih i suvišnih stvari stanara
 • Usluge nabavke lekova i kućnih potrebština stanarima
 • Formiranje biblioteke-čitaonice stambene zajednice
 • Podrška stanarima u angažovanju lica za čišćenje u stanu
 • Pružanje svih ostalih usluga po osnovu zahteva skupštine stanara

Cena po dogovoru