Paketi

STANDARD PAKET
PLUS PAKET
EXTRA PAKET

Standard

Paket usluga
 • Zastupanje, predstavljanje i izvršavanje odluka stambene zajednice
 • Podnošenje prijave za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica i isticanje rešenja o registraciji stambene zajednice na vidnom mesto u stambenoj zgradi
 • Izrada i predlog skupštini stambene zajednice programa održavanja i staranje o njegovoj realizaciji
 • Organizacija izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontrola da li se ovi radovi izvode
 • Primanje prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelji od 00-24 časa. Na osnovu primljene prijave obaveštavanje nadležnih organa o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od strane nadležnog organa
 • Evidentiranje svake primljene prijave sa podacima o problemu i vremenu prijema/li>
 • Obezbeđivanje izvršenja radova na hitnim intervencijama
 • Redovni obilazka zgrada, jednom nedeljno a u zavisnosti od veličine zgrade i dogovora i češće
 • Priprema i staranje o poštovanju kućnog reda stambene zajednice
 • Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje
 • Uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu
 • Podnošenje prijave za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. Zakona o Stanovanju i održavanju
 •  na osnovu odluke skupštine stambene zajednice raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa
 • U cenu je uključeno vođenje poslovnih knjiga za stamabenu zajednicu i podnošenje završnih računa u skladu sa zakonom od strane licenciranog knjigovođe
 • Konsultacije sa pravnim ekspertom u vezi sa primenom zakona
 • Na osnovu primljene prijave obaveštavanje nadležnih organ o problemu, odnosno zahtevanje preduzimanja odgovarajućih mera od strane nadležnog organa
 • Podnošenje skupštini stambene zajednice izveštaja o radu koji sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstava za realizaciju svake od aktivnosti najmanje dva puta godišnje
 • Predlaganje skupštini stambene zajednice visine naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta
 • Odgovoranje stambenoj zajednici kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela za štetu koju trpe zbog eventualnog propusta u radu našeg profesionalnog upravnika zbog čega su svi naši upravnici osigurani od profesionalne odgovornosti
Broj stanova u zgradi Cena
do 10 4.200
od 11 do 20 5.600
od 21 do 30 7.500
od 31 do 40 9.200
od 41 do 50 10.500
od 51 do 60 11.400
od 61 do 70 11.900
od 71 do 80 12.800
preko 80 150 po stanu

Plus

Pored svih usluga iz standardnog paketa u paketu plus su uključene sledeće usluge
 • Preduzimanje mera iz oblasti energetske efikasnosti u cilju smanjenja potrosnje elektricne energije, toplotne energje i vode radi smanjenja zajednickih troskova zgrade za ove namene za najmanje 10% u odnosu na zatecene kod preuzimanja zgrade
 • Prikupljanje i prodaja, za račun stambene zajednice, sekundarnih sirovina vlasnika posebnih delova u zgradi
 • Pomoć stanarima u angažovanju majstora za kućne popravke koji daju garanciju
 • Konsultacije sa pravnim ekspertom u vezi sa primenom zakona i drugim pravnim dilemama korisnika
 • Izrada projekata i konkurisanje kod institucija koje dodeljuju subvencionisana sredstva u oblasti stanovanja
Broj stanova u zgradi Cena
do 10 6.300
od 11 do 20 8.400
od 21 do 30 11.250
od 31 do 40 13.800
od 41 do 50 15.750
od 51 do 60 17.100
od 61 do 70 17.850
od 71 do 80 19.200
preko 80 230 po stanu

Extra

Napravite paket u skladu sa vašim potrebama. Pored usluga u standard i plus paketu možemo vam napraviti ponudu za dodatne usluge na zahtev stanara. Cena u ukviru ovog pakate se formira u skladu sa svakim zahtevom posebno
 • Sprovođenje postupka konverzije zemljišta i uknjiženja zajedničkih i posebnih delova zgrade
 • Organizacija portirske službe
 • Organizacija video nadzor stambene zajednice
 • Formiranje parkinga na parkiralištu koji pripada zgradi
 • Organizacija bebisiter usluga
 • Organizovanje garažne prodaje polovnih i suvišnih stvari stanara
 • Usluge nabavke lekova i kućnih potrebština stanarima
 • Formiranje biblioteke-čitaonice stambene zajednice
 • Podrška stanarima u angažovanju lica za čišćenje u stanu
 • Pružanje svih ostalih usluga po osnovu zahteva skupštine stanara

Cena po dogovoru